பொன்மொழிகள்

தமிழன் என்னும் இனம் தமிழ் பற்றியதே யாதலால்,தமிழ் தோன்றிய இடமே தமிழன் பிறந்தகமாம்.அது தென்மாவாரியில் மூழ்கிப்போன குமரிநாடே ஆகும்.

ஆரியர் வருகைக்கு முற்பட்ட முதலிரு கழகத் தனித்தமிழ் நூல்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. இன்றிருப்பவை யெல்லாம் மறுவிளைச்சல் (after - growth) போன்றவையே.

தமிழ்நாடு, வரலாற்றாலும் மக்களாலும் உணர்ச்சியாலும் கொள்கையாலும் மொழியாலும் இலக்கியத்தாலும் பிற நாடுகளிலும் வேறுபட்டதாகும். இதுவே தமிழ்நாட்டின் தனித்தன்மை.

காணொலி

ஜெயா தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் “இன்று” என்ற செய்தி பாவாணர் நூற்றாண்டு விழா (2002) முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் அரசுச் சார்பில் கொண்டாடப்பட்டது
முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி மணிமண்டபத்தைத் திறந்து வைத்தல்